Nezáleží na tom, kde jste. Svá vozidla máte neustále pod kontrolou pomocí počítače, tabletu nebo mobilu.

více informací »

Maximalizujte efektivitu. Řidiči, dispečeři a další zaměstnanci pracují se systémem online a všechny aktuální informace jsou sdílené ihned.

více informací »

Používejte moderní řešení, které je postavené na pevných základech. Systém Lokátory.cz odpovídá všem požadavkům a je neustále aktualizován.

více informací »

Spoléhejte se na kvalitní lokátory FleetLock, které se kompletně vyrábějí v Evropské unii a nechte si je namontovat od odborníků kdekoliv v ČR.

více informací »

Začněte šetřit ještě dnes, lokátory FleetLock máme skladem ve velkém množství. Pokud potřebujete poradit, je vám k dispozici naše technická podpora.

více informací »
„Během dvou let používání systému Lokátory.cz jsme zaznamenali výraznou úsporu nákladů na PHM. Se systémem Lokátory.cz jsme velmi spokojeni.“
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 777 250 770
+420 734 424 000
+420 733 532 531
+420 261 264 149

Přehled všech funkcí systému

Aktuální poloha
Zobrazení přesné aktuální polohy vozidla na mapě včetně uvedení adresy a informace, zda se vozidlo pohybuje, stojí na místě se zapnutým zapalováním nebo je v klidu.

Realtime sledování
Zobrazení aktuální polohy a pohybu vozidla v mapových podkladech v reálném čase s intervalem aktualizace každých 30 sekund (ČR). Aktualizace dat v případě zahraničního provozu je 3 minuty.

Elektronická kniha jízd s historií
Základní funkce systému. Automaticky vytvářená elektronická kniha jízd zaznamenávající veškeré podrobnosti o každé jízdě. Kniha jízd obsahuje kompletní historii s možností zobrazení měsíčního, týdenního a denního přehledu. Každou jízdu je možné zobrazit v mapě včetně všech podrobností.

Měsíční přehled jízd
Graficky zpracovaný měsíční přehled všech jízd elektronické knihy jízd.

Denní přehled jízd
Denní výpis jízd elektronické knihy jízd s možností zobrazení v mapě, editace, přidání účelu jízdy, nastavení řidiče apod. 

Zobrazení jízdy v mapě
Grafické zobrazení projeté trasy ve zvolených mapových podkladech (mapa, satelitní zobrazení, hybridní zobrazení, terénní mapa, 3D zobrazení) s vyznačenými místy překročení maximální rychlosti a možností celou jízdu zpětně přehrát.

Typ jízdy
Typ jízdy lze přiřazovat automaticky pomocí přepínače typu jízdy instalovaného ve vozidle. V systému je možné nadefinovat libovolný počet typů jízd (soukromá, služební odsouhlasená, služební neodsouhlasená apod.)

Nastavení typů jízdy
Možnost ručního nastavení typu jízdy nebo automaticky pomocí přepínače typu jízdy. Například soukromá jízda, služební odsouhlasená, služební neodsouhlasená apod.

Informace o jízdě
Zobrazení podrobných informací o jízdě - ujetá vzdálenost, čas jízdy, typ jízdy (soukromá, služební nebo jiná), trasa odkud – kam, průměrná rychlost, maximální rychlost, stání, řidič, účel jízdy apod.

Ujetá trasa
Každou jízdu v elektronické knize jízd je možné zobrazit na mapě včetně všech podrobností, jako jsou ujetá vzdálenost, čas jízdy, typ jízdy (soukromá, služební nebo jiná), trasa odkud – kam, průměrná rychlost, maximální rychlost, stání a řidič.

Stání na místě
Zaznamenání stání vozidla se zapnutým zapalováním ve výpisu elektronické knihy jízd a graficky při zobrazení jízdy na mapě. 

Zobrazení více vozidel
Při online sledování v reálném čase lze na mapě zobrazit aktuální polohu několika vozidel najednou a sledovat jejich pohyb. 

Street View
Při online sledování vozidel v reálném čase lze využít funkci Street View a zobrazit si jak vypadá místo na mapě, kde se vozidlo právě nachází, ve skutečnosti (fotografické náhledy). 

Mapové podklady
Možnost využít několik druhů mapových podkladů od společnosti Google a Map Factor (mapa, satelitní zobrazení, hybridní zobrazení, terénní mapa, 3D zobrazení). 

Doba jízdy
Informace o čase jízdy vozidla.

Najeté kilometry
Počet najetých kilometrů během jízdy, celkem za den, souhrnné statistiky, statistiky dle zadaných parametrů.

Identifikace Dallas čip
Automatická identifikace řidičů pomocí čipů Dallas. Řidiče lze k jízdě přiřadit také ručně v elektronické knize jízd.

Identifikace RFID čip
Automatická identifikace řidičů pomocí čipů RFID. Řidiče lze k jízdě přiřadit také ručně v elektronické knize jízd.

Nastavení řidiče
Možnost ručně přiřadit ke každé jízdě řidiče.

Účel cesty
Možnost přiřadit ke každé jízdě účel cesty. 

Tankování PHM
Zadávání informací o tankování do knihy jízd. Na základě zadávaného tankování je počítána průměrná spotřeba, náklady na ujeté kilometry a jsou zobrazovány souhrnné statistiky.

Stav paliva
Zobrazení aktuálního stavu PHM v palivové nádrži vozidla.

Průměrná spotřeba
Na základě zadávaného tankování do knihy jízd a počtu ujetých kilometrů je počítána průměrná spotřeba, náklady na ujeté kilometry a zobrazovány souhrnné statistiky.

Upozornění na podezřelou změnu
Na základě zadávaného tankování a počtu ujetých kilometrů je automaticky vypočítávána průměrná spotřeba. V případě, že se průměrná spotřeba liší o více než 15% oproti minulým obdobím, systém na tuto skutečnost automaticky upozorní.

Import dat z platebních karet
Informace o tankování pohonných hmot je možné do knihy jízd jednoduše importovat z dat platebních karet. Odpadá tak ruční zadávání. Data lze importovat pro všechna vozidla najednou. Podporovány jsou platební karty všech společností.

Stav tachometru
Systém automaticky počítá ujeté kilometry na základě knihy jízd a zaznamenává stav virtuálního tachometru. Rozdíl při srovnání s tachometrem ve vozidle je v řádech tisícin procenta.

Provozní výdaje
V rámci elektronické knihy jízd je možné zadávat veškeré výdaje spojené s provozem vozidla jako je pojištění, servis, dálniční známka, silniční daň apod. Evidovat lze také příjmy spojené s provozem vozidla.

Výdaje na PHM
Do systému elektronické knihy jízd je možné zadávat tankování PHM. Systém následně podle ujeté vzdálenosti vypočítává průměrnou spotřebu a přiřazuje náklady na jednotlivé jízdy.

Náklady na jízdu
Přiřazení nákladů ke každé jízdě na základě uživatelem zadávaného tankování PHM a automaticky počítané ujeté vzdálenosti.

Upozornění
Systém disponuje řadou upozornění, která mají buď formu výstrahy přímo v knize jízd nebo jsou zasílána SMS zprávou nebo e-mailem. Jedná se o upozornění na pohyb vozidla, na vstup do oblasti, podezřelou změnu průměrné spotřeby, pokles napětí jednotky, STK, servisní prohlídku apod.

Upozornění SMS
Různé druhy upozornění zasílaných formou SMS zprávy na mobilní telefon uživatele, majících často bezpečnostní charakter. Jedná se o upozornění na pohyb vozidla, na vstup do oblasti, pokles napětí na jednotce apod.

Upozornění e-mail
Různé druhy upozornění zasílaných e-mailem, které mají spíše informační charakter. Jedná se o upozornění na vstup vozidla do oblasti, opuštění oblasti, pravidelné reporty knihy jízd apod.

Jednotka se dala do pohybu
Upozornění, že se vozidlo dalo do pohybu. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem. Okolnosti, za kterých má být upozornění odesláno, lze definovat uživatelem.

Pohyb s vypnutým zapalováním
Upozornění, že se vozidlo dalo do pohybu bez zapnutého zapalování – vytvořeno na základě informace z pohybového čidla. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem. Jedná se například o případ, kdy je vozidlo naloženo a odvezeno.

Upozornění na pokles napětí
Upozornění o poklesu napětí na jednotce, které může znamenat odpojení od autobaterie. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem.

Jednotka neposlala data
Automatické upozornění, že jednotka neposlala data na server, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Administrace automobilů
Umožňuje zadat veškeré údaje o vozidle jako je značka vozidla, RZ, obsah motoru, typ paliva, spotřeba, pobočka, řidič, číslo platební karty apod.

Administrace uživatelů
Možnost vytvářet a spravovat uživatele a přiřazovat jim oprávnění pro práci s knihou jízd pro konkrétní vozidla.

Pobočky
Vytváření a správa poboček pro účely oddělené evidence firemních vozidel.

Souhrnné statistiky
Souhrnné informace o počtu ujetých kilometrů, spotřebovaných pohonných hmotách, provozních nákladech, řidičích apod.

Reporty
Vytváření a správa reportů knihy jízd s možností tisku nebo exportu ve formátu pdf nebo excel. Šablony reportů lze ukládat pro pozdější použití nebo si lze nechat pravidelně zasílat na e-mail uživatelem předem nadefinované reporty.

Tiskové sestavy
Veškeré informace knihy jízd včetně mnoha různých přehledných souhrnů lze vytisknout dle předem zadaných kritérií.

Denní přehledy
Slouží k zobrazení denních sumářů informací z knihy jízd.

Přehledy dle řidičů
Informace knihy jízd lze členit dle řidičů, poboček nebo typů jízd a vytvářet specifické souhrnné reporty.

Tisk knihy jízd
Veškeré informace elektronické knihy jízd včetně mnoha různých přehledných souhrnů lze vytisknout dle předem zadaných kritérií. Informace je možné před tiskem knihy jízd exportovat do upravitelného formátu (pro MS Excel) a editovat.

Export knihy jízd
Elektronickou knihu jízd lze dle zadaných parametrů exportovat do formátu PDF nebo XMS (pro MS Excel) pro další úpravy.

Tvorba reportů
Vytváření a správa reportů knihy jízd s možností tisku nebo exportu ve formátu PDF nebo XMS (pro MS Excel). Šablony reportů lze ukládat pro pozdější použití.

Pravidelné zasílání reportů
Reporty elektronické knihy jízd je možné si nechat pravidelně zasílat na e-mail.

Rezervovaná vozidla
Zobrazení existujících rezervací pro dané vozidlo. V měsíčním a týdenním grafickém přehledu lze přehledně zjistit na který čas a jakým řidičem je vozidlo rezervováno a kdy je volné.

Žádost o jízdu
Zaslání žádosti řidiče o schválení jízdy nadřízeným pomocí e-mailu.

Plánování a kontrola tras
Stanovení trasy, po které se má vozidlo pohybovat. V případě odchýlení vozidla z této trasy nad určenou toleranci, je možné zaslat upozornění o nedodržení naplánované trasy.

Jízdy více vozidel
Umožňuje zobrazit jízdy více vozidel současně v jedné mapě. Grafický přehled o pohybu několika vozidel najednou.

Nejčastější cíle
Seznam cílů jízd jednotlivých vozidel společně se zobrazením četnosti a možností podrobných informací a náhledu v mapě.

Zónové hlídání
Přímo v mapových podkladech lze definovat libovolné množství libovolně velkých oblastí a nastavit upozornění na jejich opuštění vozidlem, neopuštění, projetí nebo na vstup vozidla do těchto oblastí. Upozornění lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem.

Jednotka vstoupila do oblasti
Automatické upozornění, že jednotka vstoupila do uživatelem definované oblasti, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka opustila oblast
Automatické upozornění, že jednotka opustila uživatelem definovanou oblast, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka neopustila oblast
Automatické upozornění, že jednotka neopustila uživatelem definovanou oblast, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka projela oblastí
Automatické upozornění, že jednotka projela uživatelem definovanou oblastí, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Vyhledávání dle místa
Vyhledávání vozidel dle místa výskytu. Vyhledávat lze celé jízdy nebo pouze cíle jízd. Umožňuje například zjistit, zda se dané vozidlo nacházelo v zadaném časovém intervalu na určitém místě.

Vyhledávání dle času
Vyhledávání vozidel dle času. Vyhledávat lze celé jízdy nebo pouze cíle jízd. Umožňuje například zjistit, kde se dané vozidlo v zadaný čas nacházelo.

Překročení hranic
V knize jízd lze nastavit monitorování přechodů hranic České Republiky, které jsou pak následně zaznamenávány do přehledného seznamu.

Hlídání rychlosti
V knize jízd lze nastavit maximální povolenou rychlost, jejíž překročení je u jednotlivých jízd automaticky zvýrazněno. V mapě jsou také vyznačeny konkrétní úseky jízdy, kdy byla tato nastavená rychlost překročena.

Sledování provozních veličin - CAN data
Jednotku FleetLock plus lze připojit k vozidlové sběrnici CAN Bus (osobní vozidla) nebo FMS Cotel (nákladní vozidla) a údaje o vozidle přenášet přímo do knihy jízd. Dále je možné připojeních různých externích senzorů.

Kontrola teploty
V případě připojení vozidla ke sběrnici FMS Cotel (nákladní vozidla) nebo připojení externího senzoru, je možné v elektronické knize jízd zaznamenávat průběh teploty sledovaného prostoru (např. nákladní prostor chladicích vozů).

Závady jednotek
V knize jízd lze evidovat veškeré závady na vozidle, ať se jedná o závady jednorázové nebo opakující se.

Kontrola servisních intervalů
Možnost zadání termínu servisní kontroly do knihy jízd. Systém následně tento termín hlídá a včas pošle upozornění pomocí SMS nebo e-mailu.

Kontrola STK
Možnost zadání termínu STK do knihy jízd. Systém následně tento termín hlídá a včas pošle upozornění pomocí SMS nebo e-mailu.

Automatická lokalizace
Slouží k automatickému zasílání aktuální polohy vozidla pomocí SMS v zadaný den v týdnu a čas.

Rychlá volba
Slouží k okamžitému zjištění aktuální polohy vozidla pomocí telefonu v případech, kdy nemá uživatel přístup k internetu. Po vytočení speciálního čísla je hlasovým automatem sdělena aktuální poloha požadovaného vozidla.

Uživatelsky definované body
Místa v mapě (např. časté cíle jízd) je možné libovolně pojmenovat. V knize jízd se poté neobjevuje adresa daného místa, ale uživatelem zadaný název (např. jméno společnosti).

Automatické účely jízdy
V případě, že zaměstnanec používá vozidlo po určitou dobu ke stejnému účelu, lze v knize jízd nastavit automatické vyplňování nastaveného účelu po danou dobu.

Účetní uzávěrka
Nastavení termínu účetní uzávěrky pro potřeby knihy jízd

Mohlo by vás také zajímat: