Nezáleží na tom, kde jste. Svá vozidla máte neustále pod kontrolou pomocí počítače, tabletu nebo mobilu.

více informací »

Maximalizujte efektivitu. Řidiči, dispečeři a další zaměstnanci pracují se systémem online a všechny aktuální informace jsou sdílené ihned.

více informací »

Používejte moderní řešení, které je postavené na pevných základech. Systém Lokátory.cz odpovídá všem požadavkům a je neustále aktualizován.

více informací »

Spoléhejte se na kvalitní lokátory FleetLock, které se kompletně vyrábějí v Evropské unii a nechte si je namontovat od odborníků kdekoliv v ČR.

více informací »

Začněte šetřit ještě dnes, lokátory FleetLock máme skladem ve velkém množství. Pokud potřebujete poradit, je vám k dispozici naše technická podpora.

více informací »
„Systém Lokátory.cz využíváme v naší společnosti od roku 2009. Se systémem jsme plně spokojeni, můžeme doporučit.“
Sto, s.r.o.
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 777 250 770
+420 734 424 000
+420 733 532 531
+420 261 264 149
Právě se nacházíte: Lokátory.cz » Slovník pojmů

Slovník pojmů


A
Aktuální poloha
Zobrazení přesné aktuální polohy vozidla na mapě včetně uvedení adresy a informace, zda se vozidlo pohybuje, stojí na místě se zapnutým zapalováním nebo je v klidu.
Administrace automobilů

Umožňuje zadat veškeré údaje o vozidle jako je značka vozidla, RZ, obsah motoru, typ paliva, spotřeba, pobočka, řidič, číslo platební karty apod.

Administrace uživatelů

Možnost vytvářet a spravovat uživatele a přiřazovat jim oprávnění pro práci s knihou jízd pro konkrétní vozidla.

Automatické účely jízdy
V případě, že zaměstnanec používá vozidlo po určitou dobu ke stejnému účelu, lze v knize jízd nastavit automatické vyplňování nastaveného účelu po danou dobu.
Automatická lokalizace
Slouží k pravidelnému automatickému zasílání aktuální polohy vozidla pomocí SMS. Lze nastavit den v týdnu a čas, kdy má být informace zasílána. Například zaslat polohu každé pondělí v 8:00 hodin.
Automatická kniha jízd

Základní funkce systému. Automaticky vytvářená elektronická kniha jízd zaznamenávající veškeré podrobnosti o každé jízdě. Kniha jízd obsahuje kompletní historii s možností zobrazení měsíčního, týde...

U
Upozornění
Systém disponuje řadou upozornění, která mají buď formu výstrahy přímo v knize jízd nebo jsou zasílána SMS zprávou nebo e-mailem. Jedná se o upozornění na pohyb vozidla, na vstup do oblasti, podezř...
Upozornění e-mail
Různé druhy upozornění zasílaných e-mailem, které mají spíše informační charakter. Jedná se o upozornění na vstup vozidla do oblasti, opuštění oblasti, pravidelné reporty knihy jízd apod.
Upozornění SMS
Různé druhy upozornění zasílaných formou SMS zprávy na mobilní telefon uživatele, majících často bezpečnostní charakter. Jedná se o upozornění na pohyb vozidla, na vstup do oblasti, pokles napětí n...
Upozornění na pokles napětí

Upozornění o poklesu napětí na jednotce, které může znamenat odpojení od autobaterie. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem.

Uživatelsky definované body
Místa v mapě (např. časté cíle jízd) je možné libovolně pojmenovat. V knize jízd se poté neobjevuje adresa daného místa, ale uživatelem zadaný název (např. jméno společnosti).
Ujetá trasa

Každou jízdu v elektronické knize jízd je možné zobrazit na mapě včetně všech podrobností, jako jsou ujetá vzdálenost, čas jízdy, typ jízdy (soukromá, služební nebo jiná), trasa odkud – kam, průměr...

Upozornění na podezřelou změnu
Na základě zadávaného tankování a počtu ujetých kilometrů je automaticky vypočítávána průměrná spotřeba. V případě, že se průměrná spotřeba liší o více než 15% oproti minulým obdobím, systém na tut...
R
Realtime sledování
Zobrazení aktuální polohy a pohybu vozidla v mapových podkladech v reálném čase. Detailní vykreslení trasy a interval přenosu dat každých 30 sekund (ČR). Aktualizace dat v případě zahraničního prov...
Reporty

Vytváření a správa reportů knihy jízd s možností tisku nebo exportu ve formátu pdf nebo excel. Šablony reportů lze ukládat pro pozdější použití nebo si lze nechat pravidelně zasílat na e-mail uživa...

Rezervovaná vozidla

Zobrazení existujících rezervací pro dané vozidlo. V měsíčním a týdenním grafickém přehledu lze přehledně zjistit na který čas a jakým řidičem je vozidlo rezervováno a kdy je volné.

Rychlá volba
Slouží k okamžitému zjištění aktuální polohy vozidla pomocí telefonu v případech, kdy nemá uživatel přístup k internetu. Po vytočení speciálního čísla je hlasovým automatem sdělena aktuální poloha ...
K
Kniha jízd s historií
Základní funkce systému. Automaticky vytvářená elektronická kniha jízd zaznamenávající veškeré podrobnosti o každé jízdě. Kniha jízd obsahuje kompletní historii s možností zobrazení měsíčního, týde...
Kontrola STK

Možnost zadání termínu STK do knihy jízd. Systém následně tento termín hlídá a včas pošle upozornění pomocí SMS nebo e-mailu.

Kontrola servisních intervalů

Možnost zadání termínu servisní kontroly do knihy jízd. Systém následně tento termín hlídá a včas pošle upozornění pomocí SMS nebo e-mailu.

Kontrola teploty

V případě připojení vozidla ke sběrnici FMS Cotel (nákladní vozidla) nebo připojení externího senzoru, je možné v elektronické knize jízd zaznamenávat průběh teploty sledovaného prostoru (např. nák...

N
Nastavení typů jízdy
Možnost ručního nastavení typu jízdy nebo automaticky pomocí přepínače typu jízdy. Například soukromá jízda, služební odsouhlasená, služební neodsouhlasená apod.
Nejčastější cíle

Seznam cílů jízd jednotlivých vozidel společně se zobrazením četnosti a možností podrobných informací a náhledu v mapě.

Náklady na jízdu

Přiřazení nákladů ke každé jízdě na základě uživatelem zadávaného tankování PHM a automaticky počítané ujeté vzdálenosti.

Nastavení typu jízdy
Typ jízdy lze přiřazovat automaticky pomocí přepínače typu jízdy instalovaného ve vozidle. V systému je možné nadefinovat libovolný počet typů jízd (soukromá, služební odsouhlasená, služební neodso...
Najeté kilometry

Počet najetých kilometrů během jízdy, celkem za den, souhrnné statistiky, statistiky dle zadaných parametrů.

Nastavení řidiče

Možnost ručně přiřadit ke každé jízdě řidiče.

I
Identifikace řidiče

Automatická identifikace řidičů pomocí čipů Dallas nebo RFID. Řidiče lze k jízdě přiřadit také ručně v systému.

Import dat z platebních karet

Informace o tankování pohonných hmot je možné do knihy jízd jednoduše importovat z dat platebních karet. Odpadá tak ruční zadávání. Data lze importovat pro všechna vozidla najednou. Podporovány jso...

Identifikace RFID čip

Automatická identifikace řidičů pomocí čipů RFID. Řidiče lze k jízdě přiřadit také ručně v elektronické knize jízd.

Identifikace Dallas čip

Automatická identifikace řidičů pomocí čipů Dallas. Řidiče lze k jízdě přiřadit také ručně v elektronické knize jízd.

Informace o jízdě

Zobrazení podrobných informací o jízdě - ujetá vzdálenost, čas jízdy, typ jízdy (soukromá, služební nebo jiná), trasa odkud – kam, průměrná rychlost, maximální rychlost, stání, řidič, účel jízdy apod.

T
Tankování

Zadávání informací o tankování do knihy jízd. Na základě zadávaného tankování je počítána průměrná spotřeba, náklady na ujeté kilometry a jsou zobrazovány souhrnné statistiky.

Tiskové sestavy

Veškeré informace knihy jízd včetně mnoha různých přehledných souhrnů lze vytisknout dle předem zadaných kritérií.

Tvorba reportů
Vytváření a správa reportů knihy jízd s možností tisku nebo exportu ve formátu PDF nebo XLS (pro MS Excel). Šablony reportů lze ukládat pro pozdější použití.
Tisk knihy jízd

Veškeré informace elektronické knihy jízd včetně mnoha různých přehledných souhrnů lze vytisknout dle předem zadaných kritérií. Informace je možné před tiskem knihy jízd exportovat do upravitelného...

Typ jízdy

Typ jízdy lze přiřazovat automaticky pomocí přepínače typu jízdy instalovaného ve vozidle. V systému je možné nadefinovat libovolný počet typů jízd (soukromá, služební odsouhlasená, služební neodso...

Tankování PHM

Zadávání informací o tankování do knihy jízd. Na základě zadávaného tankování je počítána průměrná spotřeba, náklady na ujeté kilometry a zobrazovány souhrnné statistiky.

V
Výpočet a kontrola spotřeby

Na základě zadávaného tankování a počtu ujetých kilometrů je automaticky vypočítávána průměrná spotřeba. V případě, že se průměrná spotřeba liší o více než 15% oproti minulým obdobím, systém na tut...

Výdaje a příjmy

V rámci knihy jízd je možné zadávat veškeré výdaje spojené s provozem vozidla jako je pojištění, servis, dálniční známka, silniční daň apod. Evidovat lze také příjmy spojené s provozem vozidla.

Vyhledávání

Vyhledávání vozidel dle místa nebo času. Vyhledávat lze celé jízdy nebo pouze cíle jízd. Umožňuje například zjistit, zda se dané vozidlo nacházelo v zadaném časovém intervalu na určitém místě.

Výdaje na PHM

Do systému elektronické knihy jízd je možné zadávat tankování PHM. Systém následně podle ujeté vzdálenosti vypočítává průměrnou spotřebu a přiřazuje náklady na jednotlivé jízdy.

Vyhledávání dle místa

Vyhledávání vozidel dle místa výskytu. Vyhledávat lze celé jízdy nebo pouze cíle jízd. Umožňuje například zjistit, zda se dané vozidlo nacházelo v zadaném časovém intervalu na určitém místě.

Vyhledávání dle času

Vyhledávání vozidel dle času. Vyhledávat lze celé jízdy nebo pouze cíle jízd. Umožňuje například zjistit, kde se dané vozidlo v zadaný čas nacházelo.

S
Stav tachometru

Systém automaticky počítá ujeté kilometry na základě knihy jízd a zaznamenává stav virtuálního tachometru. Rozdíl při srovnání s tachometrem ve vozidle je v řádech tisícin procenta.

Souhrnné statistiky

Souhrnné informace o počtu ujetých kilometrů, spotřebovaných pohonných hmotách, provozních nákladech, řidičích apod.

Správa oblastí

Přímo v mapových podkladech lze definovat libovolné množství libovolně velkých oblastí a nastavit upozornění na jejich opuštění vozidlem, neopuštění, projetí nebo na vstup vozidla do těchto oblastí...

Stání na místě

Zaznamenání stání vozidla se zapnutým zapalováním ve výpisu elektronické knihy jízd a graficky při zobrazení jízdy na mapě. 

Street View

Při online sledování vozidel v reálném čase lze využít funkci Street View a zobrazit si jak vypadá místo na mapě, kde se vozidlo právě nachází, ve skutečnosti (fotografické náhledy). 

Sledování provozních veličin

Jednotku FleetLock plus lze připojit k vozidlové sběrnici CAN Bus (osobní vozidla) nebo FMS Cotel (nákladní vozidla) a údaje o vozidle přenášet přímo do knihy jízd. Dále je možné připojeních různýc...

Stav paliva

Zobrazení aktuálního stavu PHM v palivové nádrži vozidla.

J
Jednotka se dala do pohybu

Upozornění, že se vozidlo dalo do pohybu. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem. Okolnosti, za kterých má být upozornění odesláno, lze definovat uživatelem.

Jízdy více vozidel

Umožňuje zobrazit jízdy více vozidel současně v jedné mapě. Grafický přehled o pohybu několika vozidel najednou.

Jednotka projela oblastí

Automatické upozornění, že jednotka projela uživatelem definovanou oblastí, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka neopustila oblast

Automatické upozornění, že jednotka neopustila uživatelem definovanou oblast, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka opustila oblast

Automatické upozornění, že jednotka opustila uživatelem definovanou oblast, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka vstoupila do oblasti

Automatické upozornění, že jednotka vstoupila do uživatelem definované oblasti, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.

Jednotka neposlala data
Automatické upozornění, že jednotka neposlala data na server, zasílané pomocí SMS zprávy nebo e-mailem.
P
Pohyb s vypnutým zapalováním

Upozornění, že se vozidlo dalo do pohybu bez zapnutého zapalování – vytvořeno na základě informace z pohybového čidla. Lze zaslat SMS zprávou nebo e-mailem. Jedná se například o případ, kdy je vozi...

Pobočky

Vytváření a správa poboček pro účely oddělené evidence firemních vozidel.

Přehledy dle řidičů

Informace knihy jízd lze členit dle řidičů, poboček nebo typů jízd a vytvářet specifické souhrnné reporty.

Plánování a kontrola tras

Stanovení trasy, po které se má vozidlo pohybovat. V případě odchýlení vozidla z této trasy nad určenou toleranci, je možné zaslat upozornění o nedodržení naplánované trasy.

Překročení hranic
V knize jízd lze nastavit monitorování přechodů hranic České Republiky, které jsou pak následně zaznamenávány do přehledného seznamu.
Plánování tras
Stanovení trasy, po které se má vozidlo pohybovat. V případě odchýlení vozidla v této trasy nad určenou toleranci, je možné zaslat upozornění o nedodržení naplánované trasy.
Přehled rezervací
Zobrazení existujících rezervací pro dané vozidlo. V měsíčním a týdenním grafickém přehledu lze přehledně zjistit na který čas a jakým řidičem je vozidlo rezervováno a kdy je volné.
Poměr typů jízd

Elektronická kniha jízd v grafickém měsíčním přehledu zobrazuje poměr typů jízd v daném dni (např. poměr jízd soukromých a služebních).

Provozní výdaje

V rámci elektronické knihy jízd je možné zadávat veškeré výdaje spojené s provozem vozidla jako je pojištění, servis, dálniční známka, silniční daň apod. Evidovat lze také příjmy spojené s provozem...

Pravidelné zasílání reportů

Reporty elektronické knihy jízd je možné si nechat pravidelně zasílat na e-mail.

Přepínač typu jízdy

Automatické přiřazení typů jízdy (soukromá, služební odsouhlasená, služební neodsouhlasená apod.) k jízdě na základě přepínače typu jízd instalovaného ve vozidle.

Průměrná spotřeba

Na základě zadávaného tankování do knihy jízd a počtu ujetých kilometrů je počítána průměrná spotřeba, náklady na ujeté kilometry a zobrazovány souhrnné statistiky.

D
Denní přehledy

Slouží k zobrazení denních sumářů informací z knihy jízd.

Doba jízdy

Informace o čase jízdy vozidla.

Denní přehled jízd

Denní výpis jízd elektronické knihy jízd s možností zobrazení v mapě, editace, přidání účelu jízdy, nastavení řidiče apod. 

Účetní uzávěrka
Nastavení termínu účetní uzávěrky pro potřeby knihy jízd.
Žádost o jízdu

Zaslání žádosti řidiče o schválení jízdy nadřízeným pomocí e-mailu.

Účel cesty

Možnost přiřadit ke každé jízdě účel cesty. 

Z
Závady jednotek
V knize jízd lze evidovat veškeré závady na vozidle, ať se jedná o závady jednorázové nebo opakující se.
Zobrazení více vozidel

Při online sledování v reálném čase lze na mapě zobrazit aktuální polohu několika vozidel najednou a sledovat jejich pohyb. 

Zónové hlídání

Přímo v mapových podkladech lze definovat libovolné množství libovolně velkých oblastí a nastavit upozornění na jejich opuštění vozidlem, neopuštění, projetí nebo na vstup vozidla do těchto oblastí...

Zobrazení jízdy v mapě

Grafické zobrazení projeté trasy ve zvolených mapových podkladech (mapa, satelitní zobrazení, hybridní zobrazení, terénní mapa, 3D zobrazení) s vyznačenými místy překročení maximální rychlosti a mo...

C
CAN data
Jednotku FleetLock plus lze připojit k vozidlové sběrnici CAN Bus (osobní vozidla) nebo FMS Cotel (nákladní vozidla) a údaje o vozidle přenášet přímo do knihy jízd.
H
Hlídání rychlosti
V knize jízd lze nastavit maximální povolenou rychlost, jejíž překročení je u jednotlivých jízd automaticky zvýrazněno. V mapě jsou také vyznačeny konkrétní úseky jízdy, kdy byla tato nastavená ryc...
Historie knihy jízd

Zobrazení kompletní historie knihy jízd s možností náhledu jízdy v mapě a zobrazení všech podrobností.

Hlídání pohybu po trase

Stanovení trasy, po které se má vozidlo pohybovat. V případě odchýlení vozidla v této trasy nad určenou toleranci je možné zaslat upozornění o nedodržení naplánované trasy.

E
Export knihy jízd

Elektronickou knihu jízd lze dle zadaných parametrů exportovat do formátu PDF nebo XLS (pro MS Excel) pro další úpravy.

M
Mapové podklady

Na výběr je několik druhů mapových pokladů - Google, Map Factor, LPIS a Mapy.cz. Možnost zvolit typ mapy - satelitní, terénní, hybridní, turistická, cykloturistická.

Měsíční přehled jízd
Graficky zpracovaný měsíční přehled všech jízd elektronické knihy jízd.

Mohlo by vás také zajímat: