Nezáleží na tom, kde jste. Svá vozidla máte neustále pod kontrolou pomocí počítače, tabletu nebo mobilu.

více informací »

Maximalizujte efektivitu. Řidiči, dispečeři a další zaměstnanci pracují se systémem online a všechny aktuální informace jsou sdílené ihned.

více informací »

Používejte moderní řešení, které je postavené na pevných základech. Systém Lokátory.cz odpovídá všem požadavkům a je neustále aktualizován.

více informací »

Spoléhejte se na kvalitní lokátory FleetLock, které se kompletně vyrábějí v Evropské unii a nechte si je namontovat od odborníků kdekoliv v ČR.

více informací »

Začněte šetřit ještě dnes, lokátory FleetLock máme skladem ve velkém množství. Pokud potřebujete poradit, je vám k dispozici naše technická podpora.

více informací »
„Důležitým přínosem je rovněž odlišení soukromých a služebních cest u vozů, a tím i značné snížení nákladů na provoz vozového parku.“
Čeněk a Ježek s.r.o.
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 777 250 770
+420 734 424 000
+420 733 532 531
+420 261 264 149

Elektronická kniha jízd

KNIHA JÍZD – MODERNÍ, PŘEHLEDNÁ A PLNĚ AUTOMATICKÁ

Získejte maximální kontrolu nad vašimi vozidly. Elektronická kniha jízd vám zajistí přehled o skutečném využití vozidel a ušetří značnou část nákladů.

 • Automatická kniha jízd včetně všech podrobností
 • Denní, týdenní a měsíční přehled jízd
 • Kompletní historie pro všechna vozidla
 • Zobrazení jízd v mapách od Google
 • Kniha jízd splňuje veškerou platnou legislativu

Elektronická kniha jízd je vytvářena zcela automaticky, využívá všechna data o pohybu vozidel a je základem celého řešení. Online kniha jízd umožňuje přehledně zobrazit jízdy v měsíčním, týdenním nebo denním přehledu. Samozřejmostí jsou podrobné údaje u každé jízdy – místo a čas odjezdu a příjezdu, ujetá vzdálenost, celkový čas jízdy a stání na místě, průměrná a maximální rychlost, typ jízdy (služební, soukromá,…), náklady, uskutečněná tankování a další. Každou jednotlivou jízdu nebo více vybraných jízd současně lze zobrazit na mapě. Kniha jízd používá nejlepší mapové podklady od společnosti Google včetně satelitních map a Street View.

Související funkce

 • Automatická kniha jízd
 • Měsíční přehled jízd
 • Denní přehled jízd
 • Souhrnné statistiky
 • Zobrazení jízdy v mapě
 • Účel cesty
 • Nastavení řidiče
 • Typ jízdy
 • Informace o jízdě
 • Stav tachometru
 • Hlídání rychlosti
 • Historie knihy jízd
 • Informace o jízdě


KONTROLA TANKOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY PALIVA

Zabraňte tankování do soukromých vozidel nebo do kanystrů. Kniha jízd hlídá spotřebu, graficky znázorňuje úbytek paliva v nádrži a kontroluje místa a časy tankování.

Elektronická kniha jízd vyhodnocuje pohyb paliva v nádrži na základě údajů o ujeté vzdálenosti, dlouhodobé průměrné spotřebě a o četnosti a objemu tankování. Pohyb paliva v nádrži je přehledně graficky znázorněn v denním přehledu využití vozidla. Krádež paliva z nádrže nebo tankování uskutečněné částečně nebo úplně do soukromého vozidla se v knize jízd výrazně projeví. O všech odchylkách souvisejících s pohybem paliva může být vybraný uživatel informován e-mailem nebo SMS zprávou. Kniha jízd také při zadávání tankování zobrazuje, zda se vozidlo skutečně nacházelo na čerpací stanici.

Související funkce

 • Stav paliva
 • Průměrná spotřeba
 • Tankování PHM
 • Upozornění na podezřelou změnu

ROZLIŠENÍ SLUŽEBNÍCH, SOUKROMÝCH A DALŠÍCH TYPŮ JÍZD

Nechte řidiče volit typ jízdy již v kabině vozidla. Kniha jízd vám následně umožní služební jízdy schválit nebo převést na soukromé.

Elektronická kniha jízd umožňuje evidovat různé uživatelem definované druhy jízd – například služební, soukromá, s nákladem, s majákem, atd. Typ jízdy lze volit pomocí přepínače přímo v kabině vozidla nebo dodatečně v knize jízd. Pro větší kontrolu můžete řidiči povolit pouze volbu soukromé nebo služební neodsouhlasené jízdy. Teprve po schválení administrátorem se jízda stává služební odsouhlasenou nebo v případě zamítnutí se změní na soukromou jízdu.

Související funkce

 • Nastavení typu jízdy
 • Přepínač typu jízdy

IDENTIFIKACE ŘIDIČŮ POMOCÍ KLÍČENKY S ČIPEM

Přidělte řidičům osobní identifikační čipy. Elektronická kniha jízd zobrazí informace o řidiči u každé jízdy a umožní dohledat, kdo a jak často využívá konkrétní vozidla.

Identifikace řidiče je řešená pomocí klíčenek s čipem Dallas nebo RFID. Tato možnost je ideální v případech, kdy se na vozidlech pravidelně střídá více řidičů a je potřeba je v knize jízd rozlišit. Před začátkem každé jízdy je řidič vyzván akustickým tónem, aby se identifikoval, a jeho jméno je automaticky přiřazeno k aktuální jízdě.

Související funkce

 • Identifikace Dallas čip
 • Identifikace RFID čip

NAČÍTÁNÍ DAT Z TANKOVACÍCH KARET

Usnadněte si evidenci tankování. Elektronická kniha jízd načítá data z tankovacích karet a automaticky je kontroluje.

Elektronická kniha jízd podporuje import dat o tankování pohonných hmot hrazených pomocí platebních karet společností Shell, Benzina, OMV, CCS, atd. Uživatel do systému Lokátory.cz nahraje datový soubor a kniha jízd automaticky přiřadí všechny údaje k danému vozidlu - čas tankování, počet litrů, cena za litr, měna, druh pohonných hmot, apod.

Související funkce

 • Import dat z platebních karet

KOPÍROVÁNÍ, EDITACE A TISK KNIHY JÍZD

Zkopírujte knihu jízd do Excelu, proveďte potřebné změny a vytiskněte ji pro potřeby účetnictví.

Elektronickou knihu jízd je možné v požadovaném rozsahu ihned tisknout nebo převést do formátů Microsoft Office Excel/PDF a před tiskem provést potřebné změny. Takto vytištěná kniha jízd splňuje všechny náležitosti pro účetní evidenci.

Související funkce

 • Tisk knihy jízd
 • Export knihy jízd
 • Tvorba reportů
 • Pravidelné zasílání reportů

VLASTNÍ MÍSTA A OBLASTI NA MAPĚ A V KNIZE JÍZD

Pojmenujte místa nebo oblasti, kam jezdíte nejčastěji. V online knize jízd nebo na mapě je pak poznáte na první pohled.

Elektronickou knihu jízd můžete přizpůsobit svým potřebám také tím, že definujete a libovolně pojmenujete místa, která vaše vozidla často navštěvují (např. sídlo společnosti, pobočka Brno, oblast centrálního skladu). Vlastní místa a oblasti se zobrazují nejen na mapě, ale také v knize jízd a v dalších přehledech, kde je jako součást adresy uveden jejich název. Bez dalšího pátrání tak ihned vidíte vám známý cíl cesty, například konkrétního obchodního partnera.

Mohlo by vás také zajímat:

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd je základním prvkem GPS/GSM systémů pro sledování vozidel a jejich správu (tzv. Fleet management). Elektronická kniha jízd uchovává kompletní historii všech jízd a nabízí jejich zobrazení v měsíčních, týdenních nebo denních přehledech včetně veškerých podrobností jakými jsou typ jízdy, délka trasy, čas jízdy, začátek a konec jízdy, řidič, účel cesty, průměrná a maximální rychlost apod. Samozřejmostí, kterou by měla každá elektronická kniha jízd nabízet je zobrazení požadovaných jízd v mapových podkladech. Další funkce již závisí na tom, zda je elektronická kniha jízd podporuje. Jedná se zejména o slučování jízd, mazání, editaci typu jízdy apod.  Elektronická kniha jízd také často umožňuje zadávat tankování PHM a to buď ručně nebo pomocí importu z tankovacích platebních karet. V takovém případě umí elektronická kniha jízd ke každé jízdě automaticky přiřadit náklady na pohonné hmoty.  Pokud je tankování zadáváno pravidelně, elektronická kniha jízd hlídá průměrnou spotřebu vozidla a při jejím podezřelém navýšení o více než 15% uživatele automaticky upozorní.

Kniha jízd

Kniha jízd obecně je účetním dokladem sloužícím pro potřeby finančního úřadu a má umožňovat kontrolu využívání vozidla, které je používáno k podnikání. Kniha jízd slouží k tomu, aby bylo možné ověřit, zda je automobil opravdu využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů obchodní společnosti. Kniha jízd musí být vedena v případě, že je vozidlo obchodním majetkem společnosti, je v nájmu nebo pořízené na leasing. Kniha jízd musí rozlišovat soukromé a služební jízdy. Je to z důvodu, že celkové náklady na provoz vozidla musí být sníženy o náklady na soukromé cesty (pohonné hmoty, opravy apod.). Kniha jízd musí být vedena také v případě, že je k podnikání používán soukromý automobil. Zaznamenávají se poté jen služební jízdy a ty si poté majitel vozidla adekvátním způsobem vyúčtuje. Kniha jízd musí obsahovat údaje, jako jsou bližší identifikace řidiče a vozu, datum jízdy včetně bližšího stanovení času, výchozí místo odjezdu, cílové místo, stav tachometru před jízdou a po ní, čerpání pohonných hmot během jízdy apod.