Nezáleží na tom, kde jste. Svá vozidla máte neustále pod kontrolou pomocí počítače, tabletu nebo mobilu.

více informací »

Maximalizujte efektivitu. Řidiči, dispečeři a další zaměstnanci pracují se systémem online a všechny aktuální informace jsou sdílené ihned.

více informací »

Používejte moderní řešení, které je postavené na pevných základech. Systém Lokátory.cz odpovídá všem požadavkům a je neustále aktualizován.

více informací »

Spoléhejte se na kvalitní lokátory FleetLock, které se kompletně vyrábějí v Evropské unii a nechte si je namontovat od odborníků kdekoliv v ČR.

více informací »

Začněte šetřit ještě dnes, lokátory FleetLock máme skladem ve velkém množství. Pokud potřebujete poradit, je vám k dispozici naše technická podpora.

více informací »
„Během dvou let používání systému Lokátory.cz jsme zaznamenali výraznou úsporu nákladů na PHM. Se systémem Lokátory.cz jsme velmi spokojeni.“
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 777 250 770
+420 734 424 000
+420 733 532 531
+420 261 264 149

Elektronická kniha jízd

KNIHA JÍZD – MODERNÍ, PŘEHLEDNÁ A PLNĚ AUTOMATICKÁ

Získejte maximální kontrolu nad vašimi vozidly. Elektronická kniha jízd vám zajistí přehled o skutečném využití vozidel a ušetří značnou část nákladů.

 • Automatická kniha jízd včetně všech podrobností
 • Denní, týdenní a měsíční přehled jízd
 • Kompletní historie pro všechna vozidla
 • Zobrazení jízd v mapách od Google
 • Kniha jízd splňuje veškerou platnou legislativu

Elektronická kniha jízd je vytvářena zcela automaticky, využívá všechna data o pohybu vozidel a je základem celého řešení. Online kniha jízd umožňuje přehledně zobrazit jízdy v měsíčním, týdenním nebo denním přehledu. Samozřejmostí jsou podrobné údaje u každé jízdy – místo a čas odjezdu a příjezdu, ujetá vzdálenost, celkový čas jízdy a stání na místě, průměrná a maximální rychlost, typ jízdy (služební, soukromá,…), náklady, uskutečněná tankování a další. Každou jednotlivou jízdu nebo více vybraných jízd současně lze zobrazit na mapě. Kniha jízd používá nejlepší mapové podklady od společnosti Google včetně satelitních map a Street View.

Související funkce

 • Automatická kniha jízd
 • Měsíční přehled jízd
 • Denní přehled jízd
 • Souhrnné statistiky
 • Zobrazení jízdy v mapě
 • Účel cesty
 • Nastavení řidiče
 • Typ jízdy
 • Informace o jízdě
 • Stav tachometru
 • Hlídání rychlosti
 • Historie knihy jízd
 • Informace o jízdě


KONTROLA TANKOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY PALIVA

Zabraňte tankování do soukromých vozidel nebo do kanystrů. Kniha jízd hlídá spotřebu, graficky znázorňuje úbytek paliva v nádrži a kontroluje místa a časy tankování.

Elektronická kniha jízd vyhodnocuje pohyb paliva v nádrži na základě údajů o ujeté vzdálenosti, dlouhodobé průměrné spotřebě a o četnosti a objemu tankování. Pohyb paliva v nádrži je přehledně graficky znázorněn v denním přehledu využití vozidla. Krádež paliva z nádrže nebo tankování uskutečněné částečně nebo úplně do soukromého vozidla se v knize jízd výrazně projeví. O všech odchylkách souvisejících s pohybem paliva může být vybraný uživatel informován e-mailem nebo SMS zprávou. Kniha jízd také při zadávání tankování zobrazuje, zda se vozidlo skutečně nacházelo na čerpací stanici.

Související funkce

 • Stav paliva
 • Průměrná spotřeba
 • Tankování PHM
 • Upozornění na podezřelou změnu

ROZLIŠENÍ SLUŽEBNÍCH, SOUKROMÝCH A DALŠÍCH TYPŮ JÍZD

Nechte řidiče volit typ jízdy již v kabině vozidla. Kniha jízd vám následně umožní služební jízdy schválit nebo převést na soukromé.

Elektronická kniha jízd umožňuje evidovat různé uživatelem definované druhy jízd – například služební, soukromá, s nákladem, s majákem, atd. Typ jízdy lze volit pomocí přepínače přímo v kabině vozidla nebo dodatečně v knize jízd. Pro větší kontrolu můžete řidiči povolit pouze volbu soukromé nebo služební neodsouhlasené jízdy. Teprve po schválení administrátorem se jízda stává služební odsouhlasenou nebo v případě zamítnutí se změní na soukromou jízdu.

Související funkce

 • Nastavení typu jízdy
 • Přepínač typu jízdy

IDENTIFIKACE ŘIDIČŮ POMOCÍ KLÍČENKY S ČIPEM

Přidělte řidičům osobní identifikační čipy. Elektronická kniha jízd zobrazí informace o řidiči u každé jízdy a umožní dohledat, kdo a jak často využívá konkrétní vozidla.

Identifikace řidiče je řešená pomocí klíčenek s čipem Dallas nebo RFID. Tato možnost je ideální v případech, kdy se na vozidlech pravidelně střídá více řidičů a je potřeba je v knize jízd rozlišit. Před začátkem každé jízdy je řidič vyzván akustickým tónem, aby se identifikoval, a jeho jméno je automaticky přiřazeno k aktuální jízdě.

Související funkce

 • Identifikace Dallas čip
 • Identifikace RFID čip

NAČÍTÁNÍ DAT Z TANKOVACÍCH KARET

Usnadněte si evidenci tankování. Elektronická kniha jízd načítá data z tankovacích karet a automaticky je kontroluje.

Elektronická kniha jízd podporuje import dat o tankování pohonných hmot hrazených pomocí platebních karet společností Shell, Benzina, OMV, CCS, atd. Uživatel do systému Lokátory.cz nahraje datový soubor a kniha jízd automaticky přiřadí všechny údaje k danému vozidlu - čas tankování, počet litrů, cena za litr, měna, druh pohonných hmot, apod.

Související funkce

 • Import dat z platebních karet

KOPÍROVÁNÍ, EDITACE A TISK KNIHY JÍZD

Zkopírujte knihu jízd do Excelu, proveďte potřebné změny a vytiskněte ji pro potřeby účetnictví.

Elektronickou knihu jízd je možné v požadovaném rozsahu ihned tisknout nebo převést do formátů Microsoft Office Excel/PDF a před tiskem provést potřebné změny. Takto vytištěná kniha jízd splňuje všechny náležitosti pro účetní evidenci.

Související funkce

 • Tisk knihy jízd
 • Export knihy jízd
 • Tvorba reportů
 • Pravidelné zasílání reportů

VLASTNÍ MÍSTA A OBLASTI NA MAPĚ A V KNIZE JÍZD

Pojmenujte místa nebo oblasti, kam jezdíte nejčastěji. V online knize jízd nebo na mapě je pak poznáte na první pohled.

Elektronickou knihu jízd můžete přizpůsobit svým potřebám také tím, že definujete a libovolně pojmenujete místa, která vaše vozidla často navštěvují (např. sídlo společnosti, pobočka Brno, oblast centrálního skladu). Vlastní místa a oblasti se zobrazují nejen na mapě, ale také v knize jízd a v dalších přehledech, kde je jako součást adresy uveden jejich název. Bez dalšího pátrání tak ihned vidíte vám známý cíl cesty, například konkrétního obchodního partnera.

Mohlo by vás také zajímat:

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd je základním prvkem GPS/GSM systémů pro sledování vozidel a jejich správu (tzv. Fleet management). Elektronická kniha jízd uchovává kompletní historii všech jízd a nabízí jejich zobrazení v měsíčních, týdenních nebo denních přehledech včetně veškerých podrobností jakými jsou typ jízdy, délka trasy, čas jízdy, začátek a konec jízdy, řidič, účel cesty, průměrná a maximální rychlost apod. Samozřejmostí, kterou by měla každá elektronická kniha jízd nabízet je zobrazení požadovaných jízd v mapových podkladech. Další funkce již závisí na tom, zda je elektronická kniha jízd podporuje. Jedná se zejména o slučování jízd, mazání, editaci typu jízdy apod.  Elektronická kniha jízd také často umožňuje zadávat tankování PHM a to buď ručně nebo pomocí importu z tankovacích platebních karet. V takovém případě umí elektronická kniha jízd ke každé jízdě automaticky přiřadit náklady na pohonné hmoty.  Pokud je tankování zadáváno pravidelně, elektronická kniha jízd hlídá průměrnou spotřebu vozidla a při jejím podezřelém navýšení o více než 15% uživatele automaticky upozorní.

Kniha jízd

Kniha jízd obecně je účetním dokladem sloužícím pro potřeby finančního úřadu a má umožňovat kontrolu využívání vozidla, které je používáno k podnikání. Kniha jízd slouží k tomu, aby bylo možné ověřit, zda je automobil opravdu využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů obchodní společnosti. Kniha jízd musí být vedena v případě, že je vozidlo obchodním majetkem společnosti, je v nájmu nebo pořízené na leasing. Kniha jízd musí rozlišovat soukromé a služební jízdy. Je to z důvodu, že celkové náklady na provoz vozidla musí být sníženy o náklady na soukromé cesty (pohonné hmoty, opravy apod.). Kniha jízd musí být vedena také v případě, že je k podnikání používán soukromý automobil. Zaznamenávají se poté jen služební jízdy a ty si poté majitel vozidla adekvátním způsobem vyúčtuje. Kniha jízd musí obsahovat údaje, jako jsou bližší identifikace řidiče a vozu, datum jízdy včetně bližšího stanovení času, výchozí místo odjezdu, cílové místo, stav tachometru před jízdou a po ní, čerpání pohonných hmot během jízdy apod.